-
Proshock Ice nu hos oss på Bluhme Clinic

Kombinera med LPG för att ge ett extra lyft och ännu snabbare resultat...  Läs mer om LPG - klicka här!


Proshock Ice- Succén äntligen i Sverige!


Proshock Ice från Italien har snabbt blivit en populär maskin ute i Europa samt Asien. Äntligen är det Sveriges tur! 

Omedelbart synliga resultat

Redan efter första behandlingen ser och känner kunden resultat. Midjemåttet kan reduceras med så mycket som 2-4 centimeter på en enda behandling. Kliniska studier har gjorts som bevisar metodens effektivitet, i snitt förlorar kunden 2 cm eller mer per behandling. Maskinen fungerar på celluliter grad 1-3 samt oönskade fettdepåer på hela kroppen, resultaten är permanenta.
 
Proshock Ice har en unik kombination av cryolipolys (kyla) och stötvågor. En behandling tar endast 30-40 min, snabbt, smärtfritt och enkelt!Behandlingsmöjligheter;
  • Fibröst fett
  • Ödematösa celluliter
  • Fibrösa celluliter

Terapeutiska syften med stötvågor:
  • Aktiverar lokal lypolys
  • Förbättrar och mjukar upp fibrös vävnad
  • Aktiverar reparationsprocessen
  • Minskar volym
  • Förbättrar ojämn hud
  • Slätar ut cellulitvävnad


Så fungerar Proshock Ice
Proshock Ice är en icke kirurgisk metod som är mycket effektiv. Genom kyla kan man reducera underhudsfett permanent. Metoden är väl dokumenterad och kliniska studier finns, medelkunden reducerar 20 % av sin lokala fettvävnad på en behandling. Fettreducering genom nedkylning kallas cryolipolys och bygger på en teknik som innebär att man med ett munstycke suger in fettvävnaden. Huden kyls ned till ca 3 grader samt underhudsfettet till ca 6 -7 grader i 30 minuter minuter/område. Fettcellerna får en permanent skada och försätts i apoptos vilket innebär programmerad celldöd. Fettcellerna  tas sedan omhand av kroppens lymfssystem och slussas naturligt ut ur kroppen, endast en liten del, ca 10-20% transporteras till levern där de tas omhand och förbränns. Studier visar på att man inte får några förhöjda levervärden. Fettcellerna som förstörs är permanent borttagna och kommer alltså inte tillbaka på just det området igen.Efter frysbehandlingen utförs stötvågsbehandling för att ytterligare bryta ned fettcellerna samt jämna till celluliterna. Vid behandlingen kör man med en sond som ger mycket kraftiga stötvågor som ger en kraftig djupgående mekanisk chockverkan på bindvävsstrukturerna så att dessa börjar att luckra upp sig. Huden stramas upp och får en ökad elasticitet och gropigheten minskar vilket gör att man celluliterna jämnas till och försvinner.En behandling tar cirka 30-40 minuter och du kan gå till jobbet direkt efteråt! Behandlingen bör upprepas ungefär varannan vecka 4-6 gånger för bästa resultat.Alla delar av kroppen
I princip går det att behandla alla kroppstyper. Behandlingen kan utföras på de flesta delar av kroppen förutom bröst och ansikte.Att tänka på
För bäst resultat av behandlingen bör du hålla en god kosthållning samt motionera.Proshock Ice är medicinskt CE-märkt, CE0476, vilket innebär att maskinen är säker att använda, är effektiv och ger resultat!

Kliniska studier bevisar resultaten!•50 patienter•21-62 år•37 kvinnor & 13 män•I snitt 3,73 behandlingar•15 dagars intervallResultat i genomsnitt (omfångsminskning)
•-6,86 cm mage
•-5,78 cm lår
•-5 cm rumpa
•-2,25 cm vader
•-2,75 cm armarResultat i genomsnitt (fett tjockhet)•-4,5 cm mage•-3,6 cm lår•-4 cm rumpa•-1 cm vader•-2,1 cm armar•Vikten var oförändrad•Inga signifikanta ökningar av levervärden•Drack minst 2 liter vatten per dag under kuren•Patienterna höll en proteinrik diet•Uppföljning gjorde efter 12 mån av två helt oberoende kirurger
•Kolesterol och triglycerid nivåerna ökade endast måttligt, men hölls inom normala nivåer•Inga rapporterade biverkningar•Proshock Ice är inte den optimala behandlingen för väldigt överviktiga eller de med väldigt lös hud.•Den optimala kunden är den normalviktiga med fettdepåer och eller celluliter.Ice-Shock-Lipolysis är en säker och effektiv behandling för kroppsformning! Helt utan ingrepp!